قرار گرفتن چهار کامیون روی هم در تبلیغ جدید ولوو

نمی‌دانم چرا، اما شرکت ولوو از قرار دادن رؤسای خودش در شرایط خطرناک لذت می‌برد. یادتان…