اپلیکیشن معرفی و اطلاع رسانی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی رونمایی شد

اپلیکیشن معرفی و اطلاع رسانی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی موجود  در راه های کشور…

کامیون‌های سه‌سال کارکرده اروپایی از نمونه‌های چینی بهترند

یکی از طرح هایی که در راستای نوسازی ناوگان عمومی کشور مطرح شده واردات مدل های…

رندری جالب از ابر کامیون خیالی بوگاتی!

خانواده‌ی بوگاتی با معرفی نسخه‌های سفارشی از شیرون در حال گسترش بوده و طبق خبرهای پیشین،…